اطلاعیه انتخاب واحد

ارسال شده در تاریخ :

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند، زمانبندی انتخاب واحد دانشجویان به شرح ذیل است. لطفا در زمان مقرر برای انتخاب واحد اقدام گردد.

رشته‌های معماری و کامپیوتر و طراحی پوشاک روزهای شنبه و یکشنبه ۲ و ۳ اسفند 
رشته برق و حسابداری و گرافیک دوشنبه و سه شنبه ۴ و ۵ اسفند 
رشته های مکانیک و عمران روز چهارشنبه ۶ اسفند 
شروع کلاس‌ها از تاریخ ۹ اسفند