انتخاب واحد

ارسال شده در تاریخ :

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند، زمان انتخاب واحد از تاریخ 1399/6/21 تا تاریخ 1399/6/26 می باشد. بدیهی است در صورت عدم انتخاب واحد در مهلت مشخص شده، انتخاب واحد با تاخیر و با پرداخت جریمه در روز مشخص شده امکان پذیر است.